Szanowni Państwo,

W związku z tym, że zostałem członkiem Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będę tutaj zamieszczać informacje z posiedzeń w których biorę udział.
Zapraszam do obserwowania tej zakładki.

Posiedzenie Rady Miasta z dnia 16.03.2017


Na posiedzeniu Rady Pożytku Publicznego odbyło się głosowanie za uchwałą połączenia Szpitali w Chorzowie.
Połączenie dotyczyło Szpitala Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskim i Centrum Pediatrii i Onkologii.
Za głosowali: Grażyna Kosińska–Jokel, Krzysztof Łazikiewicz, Aleksandra Łamik–Hypa, Danuta Szary, Małgorzata Kolisko–Nagły, Bogusława Śrutwa, Maria Woźniak
Przeciw głosowali: Robert Gierek, Barbara Kopczyńska, Piotr Jarzębak, Artur Żurek
Wstrzymał się: Adam Trzebinczyk.


Posiedzenie Rady Miasta z dnia 03.01.2017


Uchwalony został Regulamin Pracy Rady Pożytku Publicznego.
Rozpisany został kalendarz prac i spotkań Rady w którym m.in. zaplanowane zostało spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2017 r. w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie i będzie na nim poruszany temat współpracy w bieżącym roku.


Posiedzenie Rady Miasta z dnia 01.12.2016


Ustalono regulamin prac Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dodatkowo ustalone zostało, że w posiedzeniach Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział mieszkańcy Chorzowa.
Dzięki temu chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci na sugestie i potrzeby mieszkańców miasta.


Posiedzenie Rady Miasta z dnia 20.10.2016


Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
* Przewodniczącą została p. Danuta Szary
* Wiceprzewodniczącym został p. Artur Żurek

Rada społeczna zrezygnowała z uchwały:
W sprawie Programu współpracy na 2017 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada zrezygnowała z uchwały argumentując to, brakiem udziału w planowaniu programu na rok 2017. Projekt ten powstał wcześniej niż Rada, w związku z czym ta skorzystała z prawa do uchylenia się od głosowania w tej sprawie.